Rapportering

Borgmesterpagten forener alle myndighedsniveauer samt relevante støtteorganisationer, agenturer og foreninger og hjælper med at igangsætte hurtige og effektive lokale klima- og energiinitiativer. Nedenfor findes flere oplysninger om, hvordan man kan deltage.

Rapportering

Borgmesterpagtens rapporterings- og overvågningsramme

como steps reporting

Hvorfor rapportere

IDENTIFICER & VURDER lokale klima- og energiudfordringer og prioriteringer

OVERVÅG & RAPPORTER fremskridt for forpligtelser

INFORMER & STØT beslutningstagere

KOMMUNIKER resultater til offentligheden

MULIGGØR selvvurdering & FACILITER erfaringsudveksling med kolleger

VIS lokale resultater til beslutningstagere

 

Borgmesterpagtens rapporterings- og overvågningsramme er blevet udviklet i samarbejde med praktikere fra lokale og regionale myndigheder, klima- og energieksperter og med metodologisk støtte fra EU-Kommissionens fælles forskningscenter (JRC).

I løbet af 2019 blev borgmesterpagtens struktur tilpasset til anbefalingerne i den globale borgmesterpagt for klima og energis (GComM) fælles rapporteringsramme. Flere oplysninger om GCoM DATA4CITIES initiativet findes her.

 

Hvordan udvikler man en handlingsplan for bæredygtig energi og klimahandling (SECAP)

Vejledningen, som er udviklet af JRC, giver underskriverne en række metodologiske principper, procedurer og råd om bedste praksis til udvikling af deres handlingsplaner.

 

Del 1: SECAP-processen, trin for trin mod kulstoffattige og klimaresiliente byer i 2030 (en)
Del 2: Basisemissionsopgørelse (BEI) og risiko- og sårbarhedsvurdering (RVA) (en)
Del 3: Politikker, nøglehandlinger, god praksis for modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og finansiering af SECAP(er) (en)
 
 

 

FAQ: Bæredygtig energi- og klimahandlingsplan (SECAP), Mine opgørelser

Borgmesterpagtens emissionsfaktorer for EU-medlemslande - 2017 (EN)

 

Denne vejledning giver ad hoc oplysninger om specifikke borgmesterpagtprocesser og metoder.

Hurtig referencevejledning: Samlet bæredygtig energi- og klimahandlingsplan (SECAP)

Hurtig referencevejledning: Grupperede SECAP-analyser

Hurtig referencevejledning: Overvågning af SECAP-implementering

 

Hvordan man bruger MyCovenant

Underskrivere, som anvender borgmesterpagtens rapporteringsplatform – MyCovenant, rapporterer og overvåger data (pagt-data) i deres handlingsplan for bæredygtig energi og klimahandling – SECAP (efterfølgende kaldet handlingsplan).

Rapporteringsvejledningen indeholder trin for trin vejledninger til underskrivere om, hvordan oplysninger til de forskellige dele af borgmesterpagtens rapporteringsplatform indgives - MyCovenant.

Borgmesterpagten for klima & energi, rapporteringsvejledning (en)

SECAP-skabelonen er en simplificeret excelversion af rapporterings- og overvågningsrammen. Underskriverne kan bruge den som arbejdsdokument under udarbejdelsen af deres handlingsplaner.

SECAP-skabelon – kun arbejdsdokument (en)

 

com tutorial Youtube

De korte videoer nedenfor forklarer, hvordan man rapporterer oplysninger i MyCovenant:

[#1 Ma stratégie]

[#2 Inventaire des émissions]

[#3 Evaluation des risques et vulnérabilités]

[#4 Actions]

 

Dine data

Som standardindstilling betragtes alle borgmesterpagtdata som "åbne data". Det betyder, at borgmesterpagtdata skal være åbne (offentliggjorte og gjort tilgængelige for genbrug til både kommercielle og ikke-kommercielle formål) rettidige, udførlige, tilgængelige og anvendelige samt brugbare, sammenlignelige og kompatible. Dette kan bidrage til at forbedre administrativ ledelse og borgerengagement herunder udvikling og innovation. Underskrivere, som rapporterer via MyCovenant, gør deres data gratis og offentligt tilgængelige på EU-borgmesterpagtens hjemmeside samt på EU's åbne dataportal (https://data.europa.eu/euodp/en/home) eller EU-Kommissionens hjemmeside (f.eks. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Nøgledata fra underskrivere under GCoM vil nu blive konsolideret og offentliggjort via den globale borgmesterpagt for klima & energis hjemmeside og delt på FN's NAZCA- platform.

MyCovenant datapolitik