Guide til klimatilpasning

Klimatilpasningsguide

Borgmesterpagtens Europakontor tilbyder, ofte i samarbejde med europæiske eller nationale myndigheder og andre interessenter, online og offline support og giver også underskriverne mulighed for at lære af hinanden. Hvad enten du lige er gået i gang eller allerede implementerer eller overvåger din tilpasningsplan er borgmesterpagtens fællesskab klar med hjælp og støtte.

Den Politiske Støttefacilitet blev lanceret af Kommissionen for at hjælpe lokale og regionale myndigheder med udvikling og implementering af tilpasningsstrategier i forbindelse med Borgmesterpagt – Europa. Kommende aktiviteter vil finde sted fra 2022 og i hele 2023, herunder et offentligt seminar, nationale workshops, skræddersyet teknisk assistance og yderligere læringsudveksling mellem fagfæller. Flere oplysninger, se kort beskrivelse af faciliteten.

Støtteværktøjet for Urban tilpasning, udviklet i fællesskab af borgmesterpagtens Europakontor og det Europæiske miljøagentur, er den vigtigste tilpasningsressource for borgmesterpagtens fællesskab. Den fører dig gennem alle de nødvendige trin til udvikling og implementering af en tilpasningsstrategi og henviser til værdifuldt vejledningsmateriale og værktøjer. Værktøjet er blevet afprøvet og godkendt af borgmesterpagtbyer.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Nyttige links

Yderligere vejledning kan findes i borgmesterpagtens SECAP-vejledning og borgmesterpagtens rapporteringsskabelon og retningslinjer hjælper underskrivere af borgmesterpagten med at strukturere deres tilpasningshandlinger.

Formålet med bytilpasningskortviseren er at give et overblik over de aktuelle og fremtidige klimatrusler, som de europæiske byer står over for, byernes sårbarhed i forbindelse med truslerne og deres tilpasningskapacitet. Kortviseren samler oplysninger fra forskellige kilder om den observerede og forventede rumlige fordeling og intensitet af høje temperaturer, oversvømmelse, vandmangel og naturbrande.

En åben platform bygget til forskellige behov og interesser – fra videnskab, politik og praksis; offentlige, private og frivillige sektorer; store og små organisationer samt individer, som leverer en videndatabase, hvor de nyeste tanker om naturkapital, økosystem- og naturbaserede løsninger samles.

I borgmesterpagtfællesskabets lukkede område, kan man udveksle synspunkter med fagfæller i diskussionsfora og finde flere materialer i borgmesterpagtens ressourcebibliotek. “MyCovenant” indeholder også et særligt e-learning modul om tilpasning, og du kan bede om hjælp hos dine fagfæller takket være fagfælle-læringsværktøjet.