Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder for bæredygtige energi- & klimahandlingsplaner

Adgang til finansiering er en nøglefaktor, når det gælder forvandling af ambitiøse handlingsplaner til projekter. Siden med 'finansieringsinstrumenter' giver borgmesterpagten fællesskab enkle og praktiske oplysninger om muligheder for økonomisk støtte og finansieringsmuligheder.

Den interaktive finansieringsguide samler oplysninger om de støtteinitiativer, som administreres af EU, medlemslandene og vigtige finansielle institutioner som for eksempel Den Europæiske Investeringsbank. Guiden omfatter også oplysninger om rådgivning og innovative finansieringsmetoder.

I det praktiske afsnit med links samles de mest relevante publikationer om finansiering til pagtens fællesskab, herunder gode eksempler og erfaringer. Flere publikationer er tilgængelige for borgmesterpagtens fællesskab i det private område på denne hjemmeside (MyCovenant).


Interaktiv finansieringsguide


AVANCERET SØGNING Ryd alleURBIS

URBIS er en ny dedikeret investeringsrådgivningsplatform for byer i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH). URBIS er etableret for at yde støttende rådgivning til myndigheder i byerne for at facilitere, fremskynde og åbne op for investeringsprojekter, programmer og platforme i byer. URBIS er udviklet i fællesskab mellem EU-Kommissionen (Generaldirektoreatet for Regionalpolitik og Bypolitik) og den Europæiske Investeringsbank inden for rammerne af EU's 'one stop shop' til byerne og som støtte til de ambitioner, som er defineret i EU's dagsorden for byerne.

Nyttige links

Nøglepublikationer, herunder bedste praksis fra borgmesterpagtens fællesskab, hvad vi har lært og nyttige rapporter fra vigtige EU-institutioner er samlet i dette afsnit. Flere publikationer er kun tilgængelige for borgmesterpagtens fællesskab, og man kan få adgang til dem via ressourcebiblioteket i det private område (MyCovenant) på denne hjemmeside.

Vi har især udviklet en serie med 4 brochurer til at guide dig gennem de mange forskellige muligheder for finansiering og støtte til dine energi- og klimaaktiviteter: 

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...