Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder for bæredygtige energi- & klimahandlingsplaner

Adgang til finansiering er en nøglefaktor, når det gælder forvandling af ambitiøse handlingsplaner til projekter. Siden med 'finansieringsinstrumenter' giver borgmesterpagten fællesskab enkle og praktiske oplysninger om muligheder for økonomisk støtte og finansieringsmuligheder.

Den interaktive finansieringsguide samler oplysninger om de støtteinitiativer, som administreres af EU, medlemslandene og vigtige finansielle institutioner som for eksempel Den Europæiske Investeringsbank. Guiden omfatter også oplysninger om rådgivning og innovative finansieringsmetoder.

I det praktiske afsnit med links samles de mest relevante publikationer om finansiering til pagtens fællesskab, herunder gode eksempler og erfaringer. Flere publikationer er tilgængelige for borgmesterpagtens fællesskab i det private område på denne hjemmeside (MyCovenant).


Interaktiv finansieringsguide


AVANCERET SØGNING Ryd alleDen europæiske byfacilitet (EUCF)

Den pan-europæiske byfacilitet er etableret under Horizon 2020. EUCF støtter kommuner, grupper af kommuner samt lokale offentlige enheder og samler dem på tværs af Europa for at udvikle investeringskoncepter og fremskynde investeringer i bæredygtig energi. Med et tilskud på 60,000 euro finansierer EUCF tjenesteydelser og aktiviteter, som understøtter udvikling af investeringskoncepter, som (tekniske) forundersøgelser, analyser af markedsanalyser, af interessenterne, af risici, juridiske, økonomiske og finansielle analyser osv. Tilskuddet er ikke beregnet til direkte finansiering af investeringer.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) er det midlertidige instrument, som er udviklet til at booste genopretning, som en del at den største stimuluspakke der nogensinde er blevet finansieret i Europa. Faciliteten står til rådighed for medlemslande, men kan også anvendes til finansiering af lokale projekter.

1. Genopretnings- og resiliensfacilitet

Faciliteten er et midlertidigt genopretningsinstrument, som giver kommissionen mulighed for at rejse midler, som kan afhjælpe den øjeblikkelige økonomiske og sociale skade, som corona pandemien har forårsaget. Den finansierer genopretnings- resiliensplaner, som er indsendt af medlemslande, herunder reformer og investeringer, som skal implementeres inden udgangen af 2026. Flere oplysninger.

2. NextGenerationEU grønne obligationer

Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) mærkede obligationer er et hurtigt voksende segment i kapitalmarkeder. De to mest populære typer ESG-mærkede obligationer er sociale obligationer og grønne obligationer. Som en del af NextGenerationEU vil EU-Kommissionen udstede 30 % af NGEU-faciliteten som grønne obligationer. Målet med disse obligationer er:

  • At give adgang til et stort udvalg af investorer, især ESG-fokuserede investorer, på linje med målene i NextGenerationEU finansieringsstrategien.

  • Booste størrelsen på markedet for grønne obligationer og inspirere flere udstedere til at udstede grønne obligationer.

  • Forøge pengestrømmen til grønne teknologier med risikopotentiale, hvilket er en fordel for den reelle økonomi på længere sigt, takket være større tilgængelighed af sikre og omfattende grønne aktiver til spredning af grønne investeringer. Investering i mere risikable grønne projekter kan afbalanceres med sikre NextGenerationEU grønne obligationer.

Nyttige links

Nøglepublikationer, herunder bedste praksis fra borgmesterpagtens fællesskab, hvad vi har lært og nyttige rapporter fra vigtige EU-institutioner er samlet i dette afsnit. Flere publikationer er kun tilgængelige for borgmesterpagtens fællesskab, og man kan få adgang til dem via ressourcebiblioteket i det private område (MyCovenant) på denne hjemmeside.

Vi har især udviklet en serie med 4 brochurer til at guide dig gennem de mange forskellige muligheder for finansiering og støtte til dine energi- og klimaaktiviteter: 

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...