Energifattigdom

Bekæmpelse af energifattigdom

Inden for 2030 rammerne af borgmesterpagten i Europa, samtidig med aktiv handling for at modvirke klimaforandring og tilpasning til dens uundgåelige konsekvenser, forpligter underskriverne sig til at sørge for adgang til sikker, bæredygtig og billig energi til alle. I en europæisk sammenhæng betyder dette aktiv handling for at bekæmpe energifattigdom. Ved at bekæmpe energifattigdommen kan underskrivere af borgmesterpagten forbedre deres borgeres livskvalitet og skabe et mere retfærdigt og inkluderende samfund.

Hvad er energifattigdom?

Energifattigdom kan defineres som:

“en situation hvor en husstand eller et individ ikke har råd til basal energiforsyning (opvarmning, køling, belysning, mobilitet og strøm) til sikring af en rimelig levestandard pga. en kombination af lav indkomst, høje energipriser og lav energieffektivitet i hjemmet”.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

I praksis betyder dette, at sårbare borgere enten ikke har adgang til energiforsyning eller at anvendelse af energiforsyning forringer deres mulighed for at få adgang til andre basale tjenesteydelser. At være berørt af energifattigdom kan have alvorlige konsekvenser for helbred, velbefindende, social inklusion og livskvalitet. Husholdninger med energifattigdom oplever utilstrækkelige niveauer i forbindelse med afgørende energiforsyning til f.eks. belysning, opvarmning/køling, anvendelse af apparater, transport og meget andet. Af denne grund skal energifattigdom tages i betragtning på mange politikområder - herunder social- , økonomi-, og naturligvis, klima- og miljøpolitik.

Energifattigdomsudfordringen i Europa

Energifattigdommen er et komplekst problem, og både bedømmelse af energifattigdommens nuværende omfang i europæiske kommuner og påvirkningen af borgernes liv er vanskelige opgaver. Det anslås at 1 ud af 10 borgere er påvirket af energifattigdom. Figurerne viser, at i Europa:

57 millioner mennesker kan ikke holde deres hjem varme om vinteren [1]

104 millioner mennesker kan ikke holde deres hjem behagelige om sommeren [1]

52 millioner mennesker kan ikke betale deres energiregninger til tiden [1]

10 millioner mennesker skal gå mere end 30 minutter for at nå frem til offentlige transport [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Bevidstheden om energifattigdom er stigende i Europa og er blevet identificeret som et højt prioriteret politikområde af en lang række EU-institutioner, mest bemærkelsesværdigt i EU-kommissionens 'Ren energi til alle europæere' lovgivningspakke. Som en del af EU-kommissionens bestræbelser på at bekæmpe energifattigdom på tværs af EU-landene, blev EU's observatorium for energifattigdom (EPOV) oprettet i 2018. Formålet med EPOV er at forbedre måling, overvågning og deling af viden og bedste praksis angående energifattigdom. Flere oplysninger om EPOV findes her.

Den europæiske borgmesterpagt og EPOV samarbejder om arbejdet med energifattigdom. Disse to initiativer, som finansieres af EU-kommissionen, vil støtte lokale og regionale myndigheder på tværs af Europa til bekæmpelse af energifattigdom ved at dele viden og ressourcer for at opbygge lokale kapaciteter.

Useful links

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: