Oprindelse og udvikling

Borgmesterpagten er verdens største sammenslutning af byer, som arbejder aktivt for at øge lokale klima- og energiinitiativer. Nedenfor findes flere oplysninger om initiativet i EU: dets baggrund, formål, vision og resultater i tal.

Flashback: Baggrunden for Borgmesterpagten

EU's borgmesterpagt for klima & energi samler flere tusinde lokale og regionale regeringer, som frivilligt har forpligtet sig til at implementere EU-klima- og energimålene i deres område.

Borgmesterpagten blev lanceret i 2008 i Europa med en ambitionen om at samle lokale myndigheder i en frivillig aftale om at forpligte sig til at opnå og overgå EU's klima- og energimål.

Initiativet introducerede ikke alene en nyskabende bottom-up tilgang til energi- og klimaindsatser, men dets succes overgik også hurtigt alle forventninger.

Initiativet samler nu over 7.000 lokale og regionale myndigheder på tværs af 57 lande og trækker på ressourcer i en verdensomspændende multiinteressentbevægelse og teknisk og metodemæssig støtte fra dedikerede organisationer indenfor klima- og energuområdet.

Den globale borgmesterpagt drager fordel af den indsamlede erfaring i de seneste otte år, både i og uden for Europa, og bygger på initiativets vigtigste succesfaktorer: dens bottom-up struktur, dens samarbejdsmodel på tværs af politiske niveauer og dens fokus kontekstuel udvikling af handlingsplaner.

 • The Covenant of Mayors’ success story

  Klick på + icone for at se borgmesterpagtens centrale milepæle og resultater gennem tiden!

  • 2008

   Initiativet til borgmesterpagten blev lanceret af EU-Kommissionen i 2008 med det mål at involvere og støtte borgmestre i at forpligte sig til at nå EU-klima- og energimålene.

  • 2011

   The success of theInitiativets succes overgik hurtigt forventningerne og blev ved med at tiltrække nye lokale og regionale myndigheder i Europa og resten af verden. Borgmesterpagten havde allerede samlet 2.000 byer i oktober 2010, hvilket tilskyndede EU-Kommissionen til til at udvikle et lignende initiativ for EU's nabolande mod Øst. Borgmesterpagt initiativet kick-startede i 2011 og findes nu i Hviderusland, Ukraine, Moldova, Armenien, Georgien og Aserbajdsjan.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   I 2012 udvidede EU-Kommissionen borgmesterpagten til de sydlige regioner i det Europæisk Naboskab gennem lancering af CES-MED projektet. “Renere Energi-Sparende Middelhavsbyer" (CES-MED) støtter byernes deltagelse i Borgmesterpagten som også med der forpligter til ambitiøse, bæredygtige udviklingspolitikker. CES-MED kontoret arbejder i Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Palæstina og Tunesien.
   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   EU-Kommissionen lancerede Mayors Adapt initiativet. Dette søsterinitiativ er baseret på de samme principper som borgmesterpagten og fokuserer på klimatilpasning. Mayors Adapt opfordrede lokale regeringer til at udvise lederskab inden for tilpasning og hjælpe dem med at udvikle og implementere lokale tilpasningsstrategier.

  • 2015

   Initiativerne borgmesterpagten og Mayors Adapt fusionerede i forbindelse med en officiel ceremoni, som blev afholdt den 15. oktober 2015 i Europa-Parlamentet. Den nye borgmesterpagt for klima og energi – hvis mål og retning blev defineret i samarbejde med byer gennem en længere konsultationsproces – er både mere ambitiøs og vidtrækkende: De byer, der har skrevet under, forpligter sig nu til aktivt at støtte implementeringen af EU’s mål om reduktion af drivhusgasser med 40 % inden 2030 og indvilliger i at anvende en integreret tilgang til begrænsning af og tilpasning til klimaændringer og til at sikre adgang til sikker, bæredygtig og billig energi til alle.

   På klimatopmødet i Paris nogle få uger senere annoncerede EU-Kommissionens næstformand, Maroš Sefčovič, den geografiske udvidelse af borgmesterpagten for klima og energi, idet nye regionale kontorer skal etableres i Subsaharisk Afrika, Nord- og Sydamerika, Japan, Indien, Kina og Sydøstasien.

   th-East Asia.

  • 2016

   I juni 2016 påbegyndte borgmesterpagten en vigtig ny fase i dens historie, da bevægelse valgte at slå knytte sig tættere med et andet byinitiativ, Compact of Mayors. Resultatet blev “Den globale borgmesterpagt for klima og energi”, som er den største sammenslutning af lokale myndigheder nogensinde, som hjælper lokale myndigheder til at gå endnu længere end deres egne nationale klima- og energimål. Den globale borgmesterpagt vil helt i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling og klimaretlige principper håndtere tre nøgleområder: begrænsning af klimaændringer, tilpasning til de skadelige virkninger af klimaændringer og adgang til sikker, ren og billig energi for alle.
   Samtidig har borgmesterpagten forsat udvidelsen i verden med lancering af borgmesterpagtkontoret for Subsaharisk Afrika.
   helpdesk@comssa.org

   I 2017 er der etableret regionale borgmesterpagtkontorer i Nordamerika, Latinamerika & Caribien, Kina & Sydøstasien, Indien og Japan som supplement til de eksisterende kontorer.

Global indsats

Siden 2017 er regionale borgmesterpagtkontorer i Nordamerika,  Latinamerika & Karibien, Kina & Sydøstasien, India og Japan blevet oprettet som supplement til de eksisterede kontorer.