Omfang og formål

Borgmesterpagten er verdens største sammenslutning af byer, som arbejder aktivt for at øge lokale klima- og energiinitiativer. Nedenfor findes flere oplysninger om initiativet i EU: dets baggrund, formål, vision og resultater i tal.

Underskrivernes vision

SigningUnderskriverne godkender fælles vision for 2050: hurtigere dekarbonisering af deres områder, styrkelse af deres tilpasningsevne til påvirkninger fra uundgåelige klimaændringer og at deres borgere kan få adgang til sikker, bæredygtig og billig energi.

Underskrivernes forpligtelser

Underskrivende kommuner garanterer handling, som understøtter implementering af EU's 40 % drivhusgas-reduktionsmål inden 2030 og anvendelse af en fælles tilgang til håndtering af modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

For at omsætte deres politiske forpligtelser til praktiske tiltag og projekter forpligter underskrivere af pagten sig til at udarbejde en Handlingsplan for Bæredygtig Energi og Klima (HBEK) inden to år efter datoen for de den kommunalpolitiske beslutning om at indgå i borgmesterpagten, hvor de vigtigste initiativer i deres plan beskrives. Planen skal indeholde et baseline CO2 regnskab for at kunne måle modvirkende tiltag samt en klimarisiko- og sårbarhedsvurdering. Tilpasningsstrategien kan enten være en del af HBEK eller udviklet og tilpasset i et separat planlægningsdokument. Denne ambitiøse erklæring er begyndelsen på en langsigtet proces, hvor byerne forpligter sig til at rapportere om deres fremskridt med implementeringen hvert andet år.