Deltag som Underskriver

Borgmesterpagten forener alle myndighedsniveauer samt relevante støtteorganisationer, agenturer og foreninger og hjælper med at igangsætte hurtige og effektive lokale klima- og energiinitiativer. Nedenfor findes flere oplysninger om, hvordan man kan deltage.

Lokale myndigheder har hovedrollen, når det gælder modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. Deltagelse i Borgmesterpagten for klima & energi støtter dem i deres bestræbelser ved at give dem den anerkendelse og de ressourcer og netværksmuligheder, som er nødvendige for at løfte deres energi- og klimaforpligtelser op til næste niveau.


Hvem kan deltage?

Borgmesterpagten for klima og energi er åben for alle lokale myndigheder med demokratisk valgte repræsentanter uanset størrelse og uanset hvor langt man er med implementering af energi- og klimapolitikker.

Små og mellemstore nabokommuner kan også, hvis særlige forhold gør sig gældende, beslutte at være med som en gruppe af underskrivere og indgive en fælles handlingsplan for energi og klima, og enten forpligte sig individuelt (mulighed 1) eller kollektivt (mulighed 2) til målet om 40% CO2 reduktion og om en forbedret modstandskraft mod klimaforandringer. Tjek den ofte stillede spørgsmål

Se alle Underskrivere

Hvordan kommer man med?

For at blive med i den stadigt voksende bevægelse skal de lokale myndigheder gennemføre følgende proces:

 

STEP 1

Præsentere borgmesterpagten for klima og energi for kommunalbestyrelsen. For at lette rådsdiskussionen kan du downloade forpligtelsesdokumentet her

STEP 2

Så snart kommunalbestyrelsen har taget en officiel beslutning, skal bogmesteren – eller en tilsvarende repræsentant for kommunalbestyrelsen – gives mandat til at underskrive borgmesterpagtens tilslutningsformular.

STEP 3

Efter underskrivelse skal oplysningerne udfyldes online, og den korrekt underskrevne tilslutningsformular skal uploades på denne hjemmside. Vær opmærksom på de næste vigtige trin for handlingsplanen, som beskrives i en bekræftende e-mail, som sendes til kommunens kontaktpersoner.

Hvorfor bør man deltage?

Underskrivere af borgmesterpagten har mange forskellige grunde til at være med i bevægelsen, bl.a.:

Hvornår kan man registrere sig?

Lokale myndigheder kan underskrive borgmesterpagten for klima og energi når som helst. Det anbefales at samordne den lokale planlægningscyklus med registrering og rapportering til pagten for at skabe synergi og gøre planlægningsprocessen nemmere.