Deltag som supporter

Borgmesterpagten forener alle myndighedsniveauer samt relevante støtteorganisationer, agenturer og foreninger og hjælper med at igangsætte hurtige og effektive lokale klima- og energiinitiativer. Nedenfor findes flere oplysninger om, hvordan man kan deltage.

De tager initiativer i deres områder og inden for deres ekspertiseområder (f.eks. energi, miljø, vand, luft) og på forskellige niveauer (f.eks. europæisk, nationalt og regionalt/lokalt) for at fremme borgmesterpagtens initiativ og understøtte deres underskriveres forpligtelser. Med ekspertviden om de regulatoriske, juridiske og finansielle rammer, de arbejder under – hvad enten det er på det lokale/regionale, nationale eller europæiske niveau – er Borgmesterpagtens officielle supportere ideelt placeret i forhold til at levere skræddersyet rådgivning til underskriverne og at identificere synergieffekter mellem eksisterende initiativer.

Supportere for pagten er sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, netværk, tematiske lokale og regionale agenturer, europæiske sammenslutninger og non-profit organisationer med kapacitet til at fremme Borgmesterpagten og til at mobilisere og støtte deres medlemmer og/eller lokale myndigheder i at nå Borgmesterpagtens mål. De udnytter deres oplysnings-, kommunikations-, og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagt initiativet og understøtter deres underskriveres forpligtelser.


Hvem kan deltage?

Netværk og sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, europæiske sammenslutninger, lokale og regionale specialiserede agenturer (energi/miljø) kan deltage som supportere.

Hvis du har brug for flere oplysninger, kontakt supporterenes helpdesk: supporters@eumayors.eu.

Se alle supportere

Hvordan kommer man med?

Foreninger af lokale myndigheder, netværk, agenturer, der er interesserede i at opnå status som Covenant Supporter, bør gennemgå følgende trin:

N. B. De fleste agenturer og deres netværk kan være støtteberettigede og vil blive opfordret til at underskrive forpligtelsesbevillingen og blive aktive tilhængere af initiativet om borgmesteraftalen, med undtagelse af disse for-profit-agenturer, med et projekt-til-projektmandat og for det meste privat finansieres. Beslutningen træffes dog fra sag til sag, og støtteberettigelse kan kontrolleres gennem helpdesk.

 

Step 1

Udfylde vedhæftningsformularen

Step 2

Efter bekræftelse af egnethed, udfyldes og underskrives den forpligtelseserklæring, som fremsendes af borgmesterpagtens kontor.

Step 3

Ved modtagelse af den underskrevne forpligtelseserklæring opretter borgmesterpagtens kontor en online profil for dit netværk. Dette vil give mulighed for aktivt at deltage i borgmesterpagtens fællesskab og gøre det nemmere at støtte de tilknyttede underskrivere.

Hvorfor bør man deltage?

Der er mange fordele ved at være koordinator:

Hvornår kan man registrere sig?

Supportere kan komme med i borgmesterpagten for klima og energi når som helst via tilmeldingsformularen i højre side.