Illustration Ordbog

Borgmesterpagten er et mangfoldigt initiativ, der involverer en lang række aktører samt adskillige trin og processer. Ved hjælp af denne ordbog skulle det være muligt for nyankomne at finde vej, idet den indeholder omfattende oplysninger om pagten fra A til Å.

Associerede partnere Associerede partnere Associerede partnere er professionelle sammenslutninger, ngo’er og øvrige lignende strukturer, der er i en position til at oprette forbindelser til private virksomheder og det civile samfund samt at yde støtte til borgmesterpagtens underskrivere, særligt i form af teknologier, værktøjer, finansielle incitamenter, salgsfremmende materiale, kulturelle og deltagende initiativer.

Associerede partnere Associerede partnere Associerede partnere er professionelle sammenslutninger, ngo’er og øvrige lignende strukturer, der er i en position til at oprette forbindelser til private virksomheder og det civile samfund samt at yde støtte til borgmesterpagtens underskrivere, særligt i form af teknologier, værktøjer, finansielle incitamenter, salgsfremmende materiale, kulturelle og deltagende initiativer. er professionelle sammenslutninger, ngo’er og øvrige lignende strukturer, der er i en position til at oprette forbindelser til private virksomheder og det civile samfund samt at yde støtte til borgmesterpagtens underskrivere, særligt i form af teknologier, værktøjer, finansielle incitamenter, salgsfremmende materiale, kulturelle og deltagende initiativer.

Benchmark of Excellence Benchmark of Excellence Benchmarks of Excellence are relevant examples of initiatives which Covenant signatories, Coordinators and Supporters feel particularly proud of, and moreover endorse as useful actions for other local authorities, provinces, regions or networks to replicate.

Benchmarks of Excellence Benchmarks of Excellence Benchmarks of Excellence are relevant examples of initiatives which Covenant signatories, Coordinators and Supporters feel particularly proud of, and moreover endorse as useful actions for other local authorities, provinces, regions or networks to replicate. er relevante eksempler på initiativer, som borgmesterpagtens underskrivere, koordinatorer og fortalere er særligt stolte over og fremhæver som brugbare tiltag, der kan kopieres af andre lokale myndigheder, provinser, regioner eller netværk.

CO2-regnskab

Et CO2-regnskab er en opgørelse over den CO2-emission, der er forårsaget af energiforbruget i underskriveren af borgmesterpagtens område i et udgangsår. Den gør det muligt at angive de primære kilder til CO2-emissionen og de pågældende reduktionspotentialer.

Energiagenturer Energiagenturer Lokale og regionale energiagenturer støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder.

Lokale og regionale energiagenturer Energiagenturer Lokale og regionale energiagenturer støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder. støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder.

Fælles Forskningscenter Fælles Forskningscenter Det Fælles Forskningscenter er Europa-Kommissionens videnskabelige og tekniske gren. Centret er ansvarligt for at yde teknisk og videnskabelig bistand til initiativet. Det arbejder tæt sammen med sekretariatet for borgmesterpagten om at give underskriverne tydelige retningslinjer og skabeloner med henblik på at bidrage til opfyldelsen af deres forpligtelser under borgmesterpagten samt at overvåge implementeringen og resultaterne. Det Fælles Forskningscenters hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Det Fælles Forskningscenter Fælles Forskningscenter Det Fælles Forskningscenter er Europa-Kommissionens videnskabelige og tekniske gren. Centret er ansvarligt for at yde teknisk og videnskabelig bistand til initiativet. Det arbejder tæt sammen med sekretariatet for borgmesterpagten om at give underskriverne tydelige retningslinjer og skabeloner med henblik på at bidrage til opfyldelsen af deres forpligtelser under borgmesterpagten samt at overvåge implementeringen og resultaterne. Det Fælles Forskningscenters hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ er Europa-Kommissionens videnskabelige og tekniske gren. Centret er ansvarligt for at yde teknisk og videnskabelig bistand til initiativet. Det arbejder tæt sammen med sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. om at give underskriverne tydelige retningslinjer og skabeloner med henblik på at bidrage til opfyldelsen af deres forpligtelser under borgmesterpagten samt at overvåge implementeringen og resultaterne. Det Fælles Forskningscenters hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser.

Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser. ” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser.

Handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi.

En handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi. er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi. , så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi. .

Helpdesk Helpdesk The Helpdesk is the primary interface between local authorities and the Covenant of Mayors Office. It responds to general enquiries about the initiative and assists signatories through the signing process.

Helpdesken er den primære grænseflade mellem lokale myndigheder og sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. . Her kan man få svar på generelle eller tekniske spørgsmål vedrørende initiativet, og underskriverne kan få hjælp til processen.

Implementeringsrapport Implementeringsrapport En implementeringsrapport er et dokument, som borgmesterpagtens underskrivere forpligter sig til at indgive hvert andet år efter indgivelsen af deres handlingsplan for bæredygtig energi, og som redegør for de foreløbige resultater af implementeringen. Formålet med rapporten er at vurdere, hvorvidt de foreløbige resultater er i overensstemmelse med de fastlagte mål.

En implementeringsrapport Implementeringsrapport En implementeringsrapport er et dokument, som borgmesterpagtens underskrivere forpligter sig til at indgive hvert andet år efter indgivelsen af deres handlingsplan for bæredygtig energi, og som redegør for de foreløbige resultater af implementeringen. Formålet med rapporten er at vurdere, hvorvidt de foreløbige resultater er i overensstemmelse med de fastlagte mål. er et dokument, som borgmesterpagtens underskrivere forpligter sig til at indgive hvert andet år efter indgivelsen af deres handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi. , og som redegør for de foreløbige resultater af implementeringen. Formålet med rapporten er at vurdere, hvorvidt de foreløbige resultater er i overensstemmelse med de fastlagte mål.

Koordinatorer for borgmesterpagten Koordinatorer for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer »nationale koordinatorer« som de offentlige myndigheder, der yder strategisk vejledning samt økonomisk og teknisk støtte til kommuner, der underskriver borgmesterpagten, men som mangler de nødvendige kompetencer og/eller ressourcer til at opfylde kravene. Nationale koordinatorer er subnationale decentrale myndigheder - herunder provinser, regioner og offentlige grupperinger af kommuner - og nationale offentlige organer, som f.eks. energiagenturer.

Europa-Kommissionen definerer »nationale koordinatorer« som de offentlige myndigheder, der yder strategisk vejledning samt økonomisk og teknisk støtte til kommuner, der underskriver borgmesterpagten, men som mangler de nødvendige kompetencer og/eller ressourcer til at opfylde kravene. Nationale koordinatorer er subnationale decentrale myndigheder - herunder provinser, regioner og offentlige grupperinger af kommuner - og nationale offentlige organer, som f.eks. energiagenturer Energiagenturer Lokale og regionale energiagenturer støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder. .

Lokal energidag Lokal energidag Lokale energidage er events, der planlægges af borgmesterpagtens underskrivere som en del af deres officielle forpligtelser med henblik på at øge den offentlige bevidsthed ved en mere intelligent brug af energi. Det er en mulighed for lokale myndigheder til at involvere interessenter og borgere i en fælles dialog vedrørende udvikling og implementering af handlingsplaner for bæredygtig energi. De forskellige former for begivenheder kan variere, og de arrangeres normalt for en given periode, men de omfatter normalt aktiviteter som workshops, udstillinger, guidede ture og ”åbent hus”.

Lokale energidage er events, der planlægges af borgmesterpagtens underskrivere som en del af deres officielle forpligtelser med henblik på at øge den offentlige bevidsthed ved en mere intelligent brug af energi. Det er en mulighed for lokale myndigheder til at involvere interessenter og borgere i en fælles dialog vedrørende udvikling og implementering af handlingsplaner for bæredygtig energi. De forskellige former for begivenheder kan variere, og de arrangeres normalt for en given periode, men de omfatter normalt aktiviteter som workshops, udstillinger, guidede ture og ”åbent hus”.

Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene.

Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. , der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene.

Skabelon til handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi.

Skabelonen til handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi. er et elektronisk dokument, som borgmesterpagtens underskrivere anmodes om at udfylde online, på engelsk, samtidig med, at handlingsplanen for bæredygtig energi indleveres på deres eget (nationale) sprog. Den er udviklet for at hjælpe underskriverne med at strukturere deres handlinger og tiltag og lette overvågningen og opfølgningen.

Temabaserede diskussionsgrupper Temabaserede diskussionsgrupper De temabaserede diskussionsgrupper er et forum til informations- og erfaringsudveksling, der har som formål at fremme interaktion og netværk blandt borgmesterpagtens interessenter. Disse skræddersyede platforme til erfaringsudveksling er et mødested for fastlagte kategorier af borgmesterpagtens interessenter – dvs. store byer og hovedstadsområder, små- og mellemstore underskrivere samt kordinatorer og fortalere for borgmesterpagten – hvor de kan drøfte emner og spørgsmål vedrørende borgmesterpagten med ligesindene, særligt i forbindelse med events, der er planlagt af sekretariatet for borgmesterkontoret, online-fora og webinarer.

De temabaserede diskussionsgrupper Temabaserede diskussionsgrupper De temabaserede diskussionsgrupper er et forum til informations- og erfaringsudveksling, der har som formål at fremme interaktion og netværk blandt borgmesterpagtens interessenter. Disse skræddersyede platforme til erfaringsudveksling er et mødested for fastlagte kategorier af borgmesterpagtens interessenter – dvs. store byer og hovedstadsområder, små- og mellemstore underskrivere samt kordinatorer og fortalere for borgmesterpagten – hvor de kan drøfte emner og spørgsmål vedrørende borgmesterpagten med ligesindene, særligt i forbindelse med events, der er planlagt af sekretariatet for borgmesterkontoret, online-fora og webinarer. er et forum til informations- og erfaringsudveksling, der har som formål at fremme interaktion og netværk blandt borgmesterpagtens interessenter. Disse skræddersyede platforme til erfaringsudveksling er et mødested for fastlagte kategorier af borgmesterpagtens interessenter – dvs. store byer og hovedstadsområder, små- og mellemstore underskrivere samt kordinatorer og fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser. – hvor de kan drøfte emner og spørgsmål vedrørende borgmesterpagten med ligesindene, særligt i forbindelse med events, der er planlagt af sekretariatet for borgmesterkontoret, online-fora og webinarer.

Temaworkshop Temaworkshop Temaworkshoppene er interaktive, kapacitetsopbyggende seminarer, der arrangeres af sekretariatet for borgmesterpagten for at fremme erfarings- og vidensdeling blandt deltagerne. Temaworkshopper er særligt målrettede mod diskussionsgrupperne.

Temaworkshoppene er interaktive, kapacitetsopbyggende seminarer, der arrangeres af sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. for at fremme erfarings- og vidensdeling blandt deltagerne. Temaworkshopper er særligt målrettede mod diskussionsgrupperne.

Webinar Webinar A webinar is a live, interactive presentation on the web, providing an opportunity for Covenant stakeholders - including signatories, Covenant Supporter and Coordinators - to attend a lecture given by CoMO members or other experts on a specific Covenant-related topic.

Et webinar Webinar A webinar is a live, interactive presentation on the web, providing an opportunity for Covenant stakeholders - including signatories, Covenant Supporter and Coordinators - to attend a lecture given by CoMO members or other experts on a specific Covenant-related topic. er en interaktiv livepræsentation på internettet, der giver borgmesterpagtens interessenter, herunder underskrivere, fortalere og koordinatorer, mulighed for at deltage i foredrag, der arrangeres af sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. eller andre eksperter, om et særligt emne, der knytter sig til borgmesterpagten.

Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura