Illustration Som provins eller region

Hvem kan deltage?

Provinser, regioner, hovedstadsområder, grupper af lokale myndigheder… Enhver offentlig myndighed, der officielt forpligter sig til at yde strategisk vejledning samt finansiel og teknisk bistand til borgmesterpagtens underskrivere, kan blive officielt anerkendt af Europa-Kommissionen som koordinator for borgmesterpagten.

Mens førnævnte offentlige enheder deltager som ”regionale koordinatorer”, kan myndigheder på nationalt plan, som ministerier og energiagenturer Energiagenturer Lokale og regionale energiagenturer støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder. , også blive involveret som ”nationale koordinatorer.”

Lokale og regionale energiagenturer Energiagenturer Lokale og regionale energiagenturer støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder. er ikke direkte berettigede til at deltage. De er dog ofte bemyndigede af deres offentlige myndighed til at yde støtte til kommuner på deres vegne. Idet deres deltagelse af afgørende betydning for initiativets succes, opfordres de på det kraftigste til at lokke deres provins eller region til at deltage.

coordinators[at]eumayors.eu

Hvad er forpligtelserne?

I tilfælde af passivitet eller utilstrækkelig forpligtelse forbeholder Europa-Kommissionen sig ret til at suspendere en regions eller provins udnævnelse som koordinator for borgmesterpagten.

Hvordan ansøger man?

En offentlig administration, der er interesseret i at blive koordinator for borgmesterpagten, skal gennemgå følgende proces:

  • Udfylde online-formularen, hvori man tilkendegiver sin interesse.
  • Efter bekræftelse af egnethed udfyldes aftaleformularen, der ligeledes skal underskrives af Europa-Kommissionen.
  • Efter begge parters underskrift på aftalen skal den nyoprettede online-profil opdateres med omfattende oplysninger om de ydelser og den støtte, som man påtænker at yde til underskriverne.

Hvorfor deltage?

  • Der er mange fordele ved at blive koordinator for borgmesterpagten:
  • Accept og anerkendelse fra Europa-Kommissionen.
  • Stor international synlighed, særligt vha. promovering af tiltag på borgmesterpagtens hjemmeside.
  • Erfaringsudveksling med europæiske kolleger.
  • Videnskabelig og teknisk feedback vedrørende udviklede værktøjer og metoder.
  • Deltagelse i særlige diskussionsgrupper, workshops og andre platforme for erfaringsudveksling.
  • Sidst, men ikke mindst, konsolidering af den regionale udvikling og styrkelse af den lokale forvaltning.
Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
ok
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Energi Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Energi. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura