Illustration Som et netværk af lokale myndigheder

Netværk og sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder er vigtige drivkræfter bag borgmesterpagtens vækst og promovering. Deres omfattende viden om lokale og nationale kontekster gør dem til uundværlige mellemled mellem sekretariatet for borgmesterpagten og underskriverne.

Hvem er kvalificeret?

Netværk og sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder kan deltage som fortalere for pagten. Som sådan forpligter de sig til at promovere borgmesterpagten for klima og energi blandt deres medlemmer, vejlede dem gennem pagtens proces og give mulighed for at udveksle erfaringer.

Hvis du kræver yderligere afklaringer, bedes du kontakte forpagternes helpdesk på supporters[at]eumayors.eu

Hvad er forpligtelserne?

 • At fremme borgmesterpagten s initiativ med mobilisering af eksisterende og potentielle underskrivere
 • At støtte og rådgive underskriverne af bormesterpagten
 • At støtte udvekslinger og vidensdeling, erfaringer, bedste praksisser, værktøjer og ressourcer, der er relevante for underskriverne af pagten.
 • At samarbejde med andre af pagtens fortalere og nationale/territoriale koordinatorer for at støtte en fælles handling og promovere en koordineret tilgang
 • At deltage i borgmesterpagtens aktiviteter
 • At rapportere regelmæssigt, og som minimum hvert andet år, til sekretariatet for borgmesterpagten vedrørende aktiviteter udført med henblik på at støtte underskrivere.

>> Borgmesterpagten fortalere Forpligtelseserklæringen

I tilfælde af uvirksomhed eller utilstrækkelig indsats reserverer sekretariatet for borgmesterpagten retten til at suspendere deltagelsen af en region eller provins som pagtkoordinator.

Hvordan ansøger man?

For at opnå status som fortaler for borgmesterpagten skal offentlige administrationer gennemgå følgende proces:

 • Udfylde online-formularen Efter bekræftelse af egnethed udfyldes forpligtelseserklæringen, der sendes af sekretariatet for borgmesterpagten
 • Når sekretariatet for borgmesterpagten har modtaget den underskrevne forpligtelseserklæring, opretter denne en online-profil for jeres administration. Dette giver jer mulighed for at deltage aktivt i borgmesterpagtens fællesskab og hjælper jer med at yde en bedre støtte til jeres tilknyttede underskrivere.

Hvorfor deltage?

 • Der er mange fordele ved at blive pagtfortaler:
 • Støtte og anerkendelse fra Europa-Kommissionen
 • Stor synlighed på en international skala, især gennem promovering af deres handlinger på pagtens website
 • Netværksdannelse, erfarings- og vidensdeling med europæiske kollegaer
 • Videnskabelig og teknisk feedback om udviklede værktøjer og metoder
 • Deltagelse i dedikerede debatgrupper, workshops og andre platforme til deling af erfaringer
 • Sidst, men ikke mindst, konsolidering af territorial udvikling og styrkelse af lokal regering.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura