Illustration Som et netværk af lokale myndigheder

Hvem er berettiget?

Netværk og sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, der deltager som fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser. . Som sådanne forpligter de sig især til at promovere borgmesterpagten blandt deres medlemmer og vejlede dem igennem selve processen og lette erfaringsudvekslingen.

Hvad er forpligtelserne?

Netværk og sammenslutninger blandt lokale myndigheder, der deltager som fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser. , forpligter sig officielt til:

I tilfælde af passivitet eller utilstrækkelig forpligtelse forbeholder Europa-Kommissionen sig ret til at suspendere et netværks deltagelse som fortaler for borgmesterpagten.

Hvordan ansøger man?

For at opnå status som fortaler for borgmesterpagten skal et netværk af lokale myndigheder gennemgå følgende proces:

Hvorfor deltage?

Fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser. ser stor værdi i deres involvering i borgmesterpagten, herunder mulighederne for:

  • At promovere deres medlemmers bedste praksis.
  • I øget grad at kunne holde øje med deres medlemmers aktiviteter vedrørende bæredygtig energi.
  • At præsentere deres ydelser for et større publikum.
  • At udveksle erfaringer med andre netværk.
  • At drage fordel af Europa-Kommissionens accept og anerkendelse.
  • At opnå mere synlighed omkring de store events, der arrangeres i tilknytning til pagten.
  • At deltage i særlige fora, workshops og diskussionsgrupper.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura