Illustration Som lokal myndighed

Lokale myndigheder spiller en afgørende rolle i forhold til at begrænse klimaforandringerne. Deltagelse i borgmesterpagten støtter dem i denne bestræbelse ved at give dem anerkendelse og stille ressourcer og netværksmuligheder til rådighed i nødvendigt omfang for at føre deres energi- og klimaforpligtelser endnu videre.

Hvem kan deltage?

Borgmesterpagten er tilgængelig for alle lokale myndigheder, der er demokratisk funderet med/af valgte repræsentanter, uanset størrelse og status på implementering af deres energi- og klimapolitikker.

Mindre nabokommuner kan også, under særlige tilfælde, deltage som en gruppe af underskrivere og indsende en fælles Handlingsplan for bæredygtig energi, enten ved at forpligte sig individuelt (1. Mulighed) eller kollektivt (2. Mulighed) to at reducere CO2 forbruget med 20%. Se mere information på borgmesterpagtens hjemme side FAQ section.

Hvordan deltager man?

For at deltage i den konstant voksende bevægelse, bør lokale myndigheder iværksætte følgende proces:

 • Præsentere borgmesterpagt-initiativet for kommunalbestyrelsen.
 • Når en officiel resolution er vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal borgmesteren – eller en tilsvarende repræsentant for kommunalbestyrelsen – bemyndiges til at underskrive pagtens tilslutningsformular.
 • Efter underskrift skal oplysningerne udfyldes online her og den behørigt underskrevne tilslutningsformular uploades.
 • Vær opmærksom på de næste skridt, der er skitseret i en bekræftelses e-mail, der sendes til kommunalbestyrelsen.

Hvornår kan man deltage?

Lokale myndigheder kan underskrive borgmesterpagten på et hvilket som helst tidspunkt, idet der ikke er nogen deadline. Der finder årligt underskriftsceremonier sted med deltagelse af borgmestre, der får gavn af den internationale synlighed ved at underskrive borgmesterpagten i fuld offentlighed.

Hvorfor deltage?

Borgmesterpagtens underskrivere har mange grunde til at tilslutte sig bevægelsen, bl.a.:

 • At fremsætte en offentlig tilkendegivelse om yderligere forpligtelse til reduktion af CO2-emission.
 • At skabe en drivkraft for eller forstærke den eksisterende drivkraft for CO2-reduktion i deres område.
 • At få glæde af opfordringer og eksempler fra andre foregangsmænd.
 • At dele den erfaring, de har udviklet i deres eget område, med andre.
 • At gøre området kendt som et foregangsområde.
 • At drage fordel af anerkendelse og støtte fra EU.
 • At få del i den finansiering, der stilles til rådighed for borgmesterpagtens underskrivere.
 • At få offentlig omtale af deres resultater på borgmesterpagtens hjemmeside.
Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura