Illustration Borgmesterpagten for klima og energi

Borgmesterpagten for klima og energi, der er udråbt til "verdens største klima- og energiinitiativ for byområder" af EU-kommissær Miguel Arias Cañete, samler tusindvis af lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til at gennemføre EU’s klima- og energimål i deres område.

Nye underskrivere forpligter sig nu til at reducere CO2-udledningerne med mindst 40 % inden 2030 samt til at vedtage en integreret tilgang til afhjælpning af og tilpasning til klimaforandringer.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Ny 2030-rammelovgivning samt integration og tilpasning

I sommeren 2015 indledte Europa-Kommissionen og Borgmesterpagtens kontor på foranledning af EU-kommissær Miguel Arias Cañete en høringsproces med støtte fra Den Europæiske Unions Regionsudvalg med henblik på at indhente interessenternes holdninger med hensyn til Borgmesterpagtens fremtid. Der var bred enighed i besvarelsen: 97 % mente, at der var behov for en ny målsætning udover 2020, og 80 % ønskede en mere langsigtet målsætning. Flertallet godkendte ligeledes de fastsatte mål for 2030 om en reduktion på mindst 40 % af CO2/GHG og støttede op om integrationen af fælles foranstaltninger til afhjælpning af og tilpasning til klimaforandringer.

Den nyligt integrerede Borgmesterpagt for klima og energi blev lanceret af Europa-Kommissionen den 15. oktober 2015 under en ceremoni i Europa-Parlamentet i Bruxelles. De tre søjler i den styrkede pagt – afhjælpning, tilpasning og sikker, bæredygtig og prisrimelig energi – blev symbolsk underskrevet.

Underskrivernes vision

Underskriverne godkendte en fælles vision for 2050: at fremskynde dekarboniseringen i deres områder, at styrke deres kapacitet med hensyn til at tilpasse sig til de uundgåelige klimaforandringer og at sikre borgernes adgang til sikker, bæredygtig og prisrimelig energi.

Underskrivernes forpligtelser

De underskrivende byer forpligter sig til at støtte implementeringen af EU’s målsætning om en reduktion på 40 % i udledningen af drivhusgasser inden 2030 samt at vedtage et fælles tiltag til afhjælpning af og tilpasning til klimaforandringer.

For at kunne omsætte de politiske forpligtelser til praktiske foranstaltninger og projekter skal de underskrivende byer i praksis udarbejde et CO2-regnskab samt en evaluering af risici og sårbarhed i forbindelse med klimaforandringer. Underskriverne forpligter sig til senest to år fra datoen for vedtagelsen i det lokale byråd at indgive en handlingsplan for bæredygtig energi og klima (HBEK), der indeholder de vigtigste foranstaltninger, de agter at træffe. Tilpasningsstrategien skal være en del af HBEK og/eller udarbejdes og integreres i et eller flere separate planlægningsdokumenter – underskriverne kan selv vælge det ønskede format. Denne dristige erklæring er starten på en langsigtet proces, hvor de underskrivende byer forpligter sig til hvert andet år at rapportere om deres fremskridt med hensyn til implementeringen.

Flashback: Baggrunden for Borgmesterpagten og Mayors Adapt-initiativet

Efter vedtagelsen af EU’s klima- og energipakke for 2020 i 2008 lancerede Europa-Kommissionen Borgmesterpagten med henblik på at fremme og støtte de lokale myndigheders indsats i forbindelse med gennemførelsen af bæredygtige energipolitikker.

Borgmesterpagten er en unik bottom-up-bevægelse, der havde succes med at mobilisere en række lokale og regionale myndigheder med henblik på at udarbejde handlingsplaner og sikre investeringer i foranstaltninger til afhjælpning af klimaforandringer.

På baggrund af Borgmesterpagtens store succes blev initiativet Mayors Adapt, der er baseret på samme ledelsesmodel, lanceret i 2014, hvor byer opfordres til at indgå politiske forpligtelser og træffe foranstaltninger til at modvirke og forberede sig på de uundgåelige virkninger af klimaforandringerne. I slutningen af 2015 blev initiativerne samlet under den nye integrerede Borgmesterpagt for klima og energi, der indeholder en vedtagelse af EU 2030-målene samt en integreret tilgang til afhjælpning af og tilpasning til klimaforandringer.

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura