Illustration Borgmesterpagten

Borgmesterpagten er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder. Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.

Hurtigt overblik over pagten

Efter vedtagelsen af EU’s klima- og energipakke i 2008 iværksatte Europa-Kommissionen borgmesterpagten for at bifalde og støtte den indsats, som lokale myndigheder lægger for dagen med gennemførslen af bæredygtige energipolitikker. Særligt de lokale myndigheder spiller en afgørende rolle i forhold til at begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne, i særdeleshed når man tænker på, at 80 % af energiforbruget og CO2-emissionen vedrører bymæssige aktiviteter.

EU’s institutioner har skildret borgmesterpagten som en helt særlig model for forvaltning på flere niveauer pga. pagtens unikke beskaffenhed, idet det er den eneste bevægelse af sin art, der mobiliserer lokale og regionale aktører til opfyldelsen af EU-mål.

Handling siger mere end ord

Med henblik på at omsætte den politiske forpligtelse til konkrete tiltag og projekter har borgmesterpagtens underskrivere navnlig påtaget sig at udarbejde et CO2-regnskab og i året efter pagtens underskrift at udarbejde en handlingsplan for bæredygtig energi Handlingsplan for bæredygtig energi En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi. , der indeholder de primære tiltag, som de planlægger at iværksætte.

Ud over energibesparelse er resultaterne af underskrivernes tiltag mangeartede: Der skabes faglærte og faste job, der ikke er underlagt udflytning, sundere miljø og livskvalitet, øget økonomisk konkurrenceevne og større energiuafhængighed. Disse tiltag er eksempler, som andre kan drage fordel af, idet der særligt henvises til ”Benchmarks of Excellence Benchmarks of Excellence Benchmarks of Excellence are relevant examples of initiatives which Covenant signatories, Coordinators and Supporters feel particularly proud of, and moreover endorse as useful actions for other local authorities, provinces, regions or networks to replicate. ”, der er en database over bedste praksis, der er baseret på indberetninger fra borgmesterpagtens underskrivere. Kataloget over handlingsplaner for bæredygtig energi er en anden unik inspirationskilde, der giver et indblik i de ambitiøse mål, som øvrige underskrivere har opstillet, og de vigtigste tiltag, som de har iværksat for at opfylde dem.

Støtte fra flere sider

I underskrivernes lande

Mens et stigende antal kommuner viser politisk vilje til at underskrive pagten, så har de ikke altid de økonomiske og tekniske ressourcer til at leve op til deres forpligtelse. På den baggrund har offentlige administrationer og netværk, der har mulighed for at hjælpe underskriverne med at opfylde deres ambitiøse mål, fået en særlig status i pagten.

Borgmesterpagtens koordinatorer – herunder provinser, regioner og nationale myndigheder – yder strategisk vejledning samt finansiel og teknisk bistand til underskriverne.

Et netværk at lokale myndigheder, kaldet fortalere for borgmesterpagten Fortalere for borgmesterpagten Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser. , har forpligtet sig til at maksimere effekten af initiativet ved hjælp af markedsføringstiltag, samarbejde med deres medlemmer og platforme for erfaringsudveksling.

Fra sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene.
Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. yder dagligt markedsføringsmæssig, teknisk og administrativ bistand til borgmesterpagtens underskrivere og formidlere. Sekretariatet ledes af en sammenslutning af netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder.

Fra Det Fælles Forskningscenter Fælles Forskningscenter Det Fælles Forskningscenter er Europa-Kommissionens videnskabelige og tekniske gren. Centret er ansvarligt for at yde teknisk og videnskabelig bistand til initiativet. Det arbejder tæt sammen med sekretariatet for borgmesterpagten om at give underskriverne tydelige retningslinjer og skabeloner med henblik på at bidrage til opfyldelsen af deres forpligtelser under borgmesterpagten samt at overvåge implementeringen og resultaterne. Det Fælles Forskningscenters hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
I samarbejde med sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. hjælper Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter Fælles Forskningscenter Det Fælles Forskningscenter er Europa-Kommissionens videnskabelige og tekniske gren. Centret er ansvarligt for at yde teknisk og videnskabelig bistand til initiativet. Det arbejder tæt sammen med sekretariatet for borgmesterpagten om at give underskriverne tydelige retningslinjer og skabeloner med henblik på at bidrage til opfyldelsen af deres forpligtelser under borgmesterpagten samt at overvåge implementeringen og resultaterne. Det Fælles Forskningscenters hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ underskriverne med videnskabelige og tekniske spørgsmål, oftest vedrørende emissionsopgørelser og handlingsplaner.

Underskriverne bliver ført gennem processen takket være en række værktøjer og metoder, der er udviklet i samarbejde med sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene. .

Fra EU-institutionerne
Ud over Europa-Kommissionen har pagten fuld opbakning fra EU’s øvrige institutioner, herunder Regionsudvalget, der har støttet initiativet siden ikrafttrædelsen, Europa-Parlamentet, hvor de to første underskriftsceremonier blev afholdt, og Den Europæiske Investeringsbank, der hjælper lokale myndigheder med at kortlægge deres investeringspotentiale.

Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Energi Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Energi. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura