Illustration Global udvidelse

Borgmesterpagten blev lanceret i 2008 i Europa med ambitionen om at samle lokale regeringer, der frivilligt forpligter sig til at nå og overgå EU-målene for klima og energi.

Ikke nok med at initiativet introducerede en bottom-up-tilgang til energi- og klimaindsats, der var den første af sin slags, men dens succes overgik hurtigt alle forventninger.

Initiativet har nu over 7000 lokale og regionale myndigheder fordelt på 57 lande, der trækker på styrkerne af en verdensomspændende multiinteressentbevægelse og den tekniske og metodologiske støtte, der tilbydes af dedikerede kontorer.

Den globale borgmesterpagt – der skal lanceres den 1. januar 2017 - vil drage fordel af dens erfaring gennem de sidste otte år i Europa og andre steder og vil bygge oven på initiativets vigtige succesfaktorer: dets bottom-up-styring, dets samarbejdsmodel på flere niveauer og dets kontekstdrevne handlingsstruktur.

For flere oplysninger om den globale borgmesterpagt for klima og energi bedes du se FAQ-sektionen eller kontakte pagtens regionale helpdesks:
- Central helpdesk (EU): info@eumayors.eu
- Helpdesk for østligt partnerskab (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Helpdesk for det sydlige Middelhavsområde (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Helpdesk for det Subsahariske Afrika(CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Borgmesterpagtens succeshistorie

Rul ned og opdag milestenene, og hvad Borgmesterpagten har opnået siden initiativets lancering!

2008

© foto Nathalie Nizette

Borgmesterpagtens initiativ blev lanceret af Europa-Kommissionen i 2008, med det mål at engagere og hjælpe borgmestre med at forpligte sig til at nå EU-målene for klima og energi.

2011

© foto Anna Zenzina

Initiativets succes overgik hurtigt alle forventninger og blev ved med at tiltrække nye lokale og regionale myndigheder i og uden for Europa. Borgmesterpagten havde allerede samlet 2000 byer i oktober 2010 og opfordrede dermed Europa-Kommissionen til at udvikle et lignende initiativ i EU’s østlige partnerskabslande. Borgmesterpagtens initiativ kickstartede i 2011 og er nu aktivt i Hviderusland, Ukraine, Moldova, Armenien, Georgien og Aserbajdsjan.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© foto Human Dynamics

I 2012 udvidede Europa-Kommissionen Borgmesterpagten til den sydlige region i det europæiske naboskab ved at lancere CES-MED-projektet. “Renere, energibesparende Middelhavsbyer" (CES-MED) støtter byer, der vil deltage i Borgmesterpagten og forpligte sig til ambitiøse bæredygtige udviklingspolitikker. CES-MED-kontoret er aktivt i Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Palæstina og Tunesien.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© foto Erik Luntang

Europa-Kommissionen lancerede initiativet Mayors Adapt . Baseret på de samme principper som Borgmesterpagten fokuserer dette søsterinitiativ på tilpasning til klimaændringer. Mayors Adapt opfordrer lokale regeringer til at udvise lederskab inden for tilpasning og hjælper dem med at udvikle og implementere lokale tilpasningsstrategier.

mayors-adapt.eu

2015

© foto Nathalie Nizette

Initiativerne Borgmesterpagten og Mayors Adapt blev officielt lagt sammen i forbindelse med en ceremoni, der blev afholdt den 15. oktober 2015 i Europa-Parlamentet. Den nye Borgmesterpagt for klima og energi - hvis mål og retning blev defineret med byer gennem en konsultationsproces - er både mere ambitiøs og vidtrækkende: De byer, der har skrevet under, forpligter sig til aktivt at støtte implementeringen af EU’s mål om reduktion af drivhusgasser på 40 % inden 2030 og indvilliger i at indføre en integreret tilgang til begrænsning af og tilpasning til klimaændringer og til at sikre adgang til sikker, bæredygtig og overkommelig energi til alle.

Flere oplysninger om Borgmesterpagten for klima og energi.

© foto xxx

På klimatopmødet i Paris nogle få uger tidligere annoncerede Europa-Kommissionens næstformand, Maroš Sefčovič, den geografiske udvidelse af Borgmesterpagten for klima og energi, idet nye regionale kontorer skal opsættes i Subsahariske Afrika, Nord- og Sydamerika, Japan, Indien, Kina og Sydøstasien.

2016

© foto epp

I juni 2016 indgik Borgmesterpagten en vigtig ny fase i dens historie, da den valgte at slå sig sammen med et andet byinitiativ, Compact of Mayors. Dette resulterede i “Global bormesterpagt for klima og energi” – der lanceres officielt i januar 2017 – og som bliver den største bevægelse af lokale regeringer, der forpligter sig til at strække sig endnu længere end til deres egne nationale klima- og energimål. Den globale borgmesterpagt vil helt i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling og klimaretslige principper håndtere tre nøglesager: begrænsning af klimaændringer, tilpasning til de skadelige virkninger ved klimaændringer og universal adgang til sikker, ren og overkommelig energi.

Imens har Borgmesterpagten fortsat sin globale udvidelse med lanceringen af Borgmesterpagtkontoret for Subsaharisk Afrika.

helpdesk@comssa.org

2017
Januar 2017 markerer den officielle lancering af den globale borgmesterpagt for klima og energi. Den nu globale pagtbevægelse vil give lokale ledere en endnu stærkere stemme inden for international klimapolitik og -indsats og vil vise de samlede virkninger på globalt niveau.

I det første kvartal af 2017 vil regionale pagtkontorer i Nordamerika, Latinamerika og Caribien, Kina og Sydøstasien, Indien og Japan blive opsat for at supplere de eksisterende.

info@eumayors.eu

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura